Het bemesten van de beplanting kan op twee manieren: chemisch of organisch.

Bemesten is van uiterst belang omdat daardoor de planten optimaal zullen groeien en bloeien en bij vruchtbomen vrucht zullen dragen. Afhankelijk van de meststof die u gebruikt varieert het aantal maal bemesten van 1x (langdurige meststof) tot 5x (snelwerkende meststof).